ACTIVITĂȚI RESTRICȚIONATE ȘI BLOCĂRI

Opțiunea și mandatul emitentului, EUR-Lex Access to European Union law

Conținutul

  opțiunea și mandatul emitentului

  Lista infracțiunilor este aceeași cu cea utilizată de țările UE pentru mandatul european de arestare. Motive de neexecutare a mandatului de arestare Autoritățile judiciare vor refuza executarea unui mandat de arestare dacă: infracțiunea care se află la baza acestuia este acoperită de o amnistie; persoana a fost judecată deja pentru aceleași fapte, iar sentința a fost executată sau este în curs de executare; persoana nu poate, datorită vârstei sale, să răspundă penal.

  Mandatul de arestare Mandatul de arestare conține detalii privind identitateapersoanei căutate, autoritatea emitentăsentința și natura infracțiunii.

  Acesta este transmis de îndată ce este găsită persoana căutată și este comunicat apoi Sistemului de Informații Schengen sau, dacă acest lucru nu este posibil, Interpolului. Dacă persoana consimte la predare, decizia definitivă privind executarea opțiunea și mandatul emitentului de arestare ar trebui luată în termen de 10 zile; în caz contrar, aceasta ar trebui luată în termen de 60 de zile de la data arestării.

  Aspecte introductive După cum este binecunoscut, practica bancară realizează cea mai frecventă utilizare a biletului la ordin în alb[1]. Astfel, împrumutatul, încheind contractul de credit cu banca creditoare, garantează executarea contractului de credit, respectiv restituirea sumei împrumutate și a dobânzii aferente acesteia, precum și plata eventualelor penalități de întârziere distincte aplicabile asupra tranșei de credit și dobânzii neachitate la scadență, prin contracte de cauțiune, gaj ori ipotecă. Garantarea[2] plății sumelor indicate mai sus se face însă, în practică, și prin emiterea de către împrumutat, în beneficiul băncii, a unui bilet la ordin în alb[3].

  Dacă nu este posibil acest lucru, autoritățile emitente trebuie să fie informate cu privire la motivul întârzierii, iar termenul poate fi prelungit cu 30 de zile.

  Procedura de predare Atunci când persoana este arestată, aceasta trebuie informată despre existența și conținutul mandatului de arestare, despre posibilitatea de a consimți la predarea sa către autoritatea emitentă și despre dreptul de a fi asistată de un avocat și de un interpret. Audierea se desfășoară în conformitate cu dreptul statului de executare și în condițiile stabilite de acordul comun. Persoanele pot alege să consimtă sau nu la predare dacă această opțiune este exprimată în mod liber și în deplină cunoștință a consecințelor.

  opțiunea și mandatul emitentului

  Persoana ar trebui predată în termen de 10 zile de la decizia de executare a mandatului sau, dacă acest lucru este imposibil, în termen de 10 zile de la opțiunea și mandatul emitentului predării convenită între autorități. Dacă persoana se mai află în detenție la expirarea termenelor respective, aceasta trebuie pusă în libertate.

  Autoritatea de executare sechestrează și predă obiectele care pot servi ca mijloace de probă sau care au fost dobândite de persoana căutată ca urmare a săvârșirii infracțiunii.

  opțiunea și mandatul emitentului

  Predarea persoanei căutate Țările semnatare ale acordului trebuie să permită tranzitul pe teritoriul lor al unei persoane care este predată, cu condiția să fi primit informații despre: identitatea persoanei.