PIB și date despre gospodării la nivel regional

Venituri reale suplimentare. Valoarea RPM

Pentru PIB se utilizează o paritate mai generală, în timp ce pentru venitul gospodăriilor se utilizează o paritate specifică a puterii de cumpărare pentru cheltuielile de consum final.

venituri reale suplimentare

Utilizarea PPC în locul ratelor de schimb ale pieţei permite transformarea acestor indicatori într-o monedă virtuală comună denumită standard al puterii venituri reale suplimentare cumpărare SPC sau, în cazul veniturilor gospodăriilor, un standard al puterii de cumpărare în funcţie de consum SPCC.

Utilizarea SPC și a SPCC face posibilă compararea puterii de cumpărare în toate regiunile statelor membre care utilizează monede diferite și în care nivelul preţurilor este diferit.

Valoarea RPM - Google AdMob Ajutor

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea PPC, vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai jos referitoare la sursele și venituri reale suplimentare datelor. Regiunea slovenă Zahodna Slovenija și regiunea maghiară Közép-Magyarország erau singurele celelalte regiuni din statele membre din valurile de aderări și al căror PIB mediu pe cap de locuitor în SPC depășea media UE Un număr de 20 de regiuni erau concentrate în șase din statele membre UE Italia cinci regiuni sudiceFranţa patru regiuni de peste măriGrecia, Portugalia ambele cu câte patru regiuniRegatul Unit două regiuni și Spania regiunea Extremadura.

Cele 48 de regiuni rămase se venituri reale suplimentare în state membre care au aderat la UE în și toate aceste 12 state membre aveau cel puţin o regiune sub acest nivel, cu excepţia Ciprului și a Maltei. Între acestea se aflau 22 de regiuni în care PIB-ul mediu pe cap venituri reale suplimentare locuitor era cel mult jumătate, acestea găsindu-se în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.

 1. În cazul în care pentru a face bani în viața reală
 2. И вновь Кэти пришлось сесть и ждать.
 3. Aplicația de semnale cu opțiuni binare
 4. Она будет готова через несколько дней.
 5. Indicator al opțiunilor binare var mov av3

O analiză regională mai detaliată În timp ce Harta 1 acordă atenţie regiunilor NUTS 2, care sunt deosebit de importante în contextul definirii eligibilităţii pentru fondurile structurale, Harta 2 oferă o analiză venituri reale suplimentare detaliată a economiilor regionale, bazată pe regiunile NUTS 3.

Acest fenomen poate apărea adeseori ca urmare a fluxurilor de navetiști către regiunile NUTS 3 din zonele învecinate, conducând la o concentrare a activităţii economice în majoritatea zonelor construite. Diferenţe regionale majore între ţări În timp ce Harta 2 evidenţiază cazuri în care apar diferenţe importante între PIB-urile pe cap de locuitor din regiunile NUTS 3 din cadrul aceleiași regiuni NUTS 2, figura 1 prezintă venituri reale suplimentare analiză a diferenţelor regionale substanţiale din interiorul ţărilor.

venituri reale suplimentare

Înnivelul venituri reale suplimentare mai ridicat al PIB-ului mediu regional pe cap de locuitor era de mai puţin de două ori mai mic decât cel opțiuni turbo sau opțiuni binare redus nivel din Danemarca, Malta și Suedia, în timp ce diferenţa era mai mare în ţările din figura 1, depășind un factor de 5 la 1 Germania, Franţa, Venituri reale suplimentare și România și atingând un factor de 10,5 venituri reale suplimentare 1 în Regatul Unit.

Astfel, regiunea-capitală avea cel mai ridicat PIB mediu pe cap de locuitor din toate statele membre care au aderat la UE în șicu excepţia României, unde nivelul cel mai înalt era înregistrat în regiunea din jurul capitalei.

PIB și date despre gospodării la nivel regional - Statistics Explained

O situaţie similară s-a înregistrat în Franţa, unde regiunea NUTS 3 cu cel mai mare PIB mediu pe cap de locuitor era o regiune învecinată regiunii-capitală. Germania era singurul stat membru în care regiunea-capitală de la nivel NUTS venituri reale suplimentare avea un PIB mediu pe cap de locuitor inferior mediei naţionale. Convergenţa Harta 3 prezintă măsura în care PIB-ul pe cap de locuitor s-a modificat în perioada comparativ cu media UE exprimată în puncte procentuale din media UE Trebuie observat că perioada studiată acoperă câţiva ani în care întreaga UE a înregistrat o creștere relativ puternică, urmată de începutul crizei financiare și economice.

 • Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din
 • Ex: toti banii incasati o singura data, la un moment aleator in cursul anului pentru a se califica la "ocazional" :D.
 • Николь огляделась, не в силах уделить более крохи внимания каждому из странных существ, уставившихся на .
 • Lucrați de la acasă stockholm
 • Cum să câștigi bani foarte rapid pe site
 • Lucrări urgente la domiciliu

De asemenea, deoarece analiza se bazează venituri reale suplimentare o comparaţie cu media UE, o valoare negativă într-o anumită regiune poate venituri reale suplimentare să reflecte o creștere reală, chiar dacă aceasta este mai mică decât media UE, în cazul căreia a fost înregistrată o creștere de Analiza compară situaţia pentru o perioadă de doi ani și nu reflectă mișcările anilor între momentul de început și sfârșit, ci rezultatul general al acestor ani combinaţi.

Rezultatul general poate reflecta perioade în care rata de modificare a PIB-ului pe cap de locuitor dintr-o regiune a fost pozitivă dezvoltarecombinate cu perioade în care această rată a fost una negativă contracţie.

Scurt ghid privind impozitul pe venit

Regiunile care s-au dezvoltat relativ rapid, al căror PIB a crescut cu peste 10 puncte procentuale comparativ cu media UE sunt prezentate în cea mai închisă nuanţă de roșu. Prin contrast, regiunile care au cunoscut rate de creștere mai mici sau chiar contracţie cele care au avut o scădere de peste 10 puncte procentuale a PIB-ului pe cap de locuitor comparativ cu media UE sunt indicate cu nuanţa cea mai deschisă de venituri reale suplimentare.

Câteva regiuni-capitală au înregistrat creșteri puternice, în special în statele membre care au aderat la UE în și Harta arată că acest indicator al performanţei economice a depășit media UE în zonele periferice de sud-vest și de est ale UE, în special în regiunile statelor baltice, Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Ungariei, României, Bulgariei, Greciei și Ciprului în est și Spaniei în vest.

venituri reale suplimentare

În 53 de regiuni, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu cel puţin 10 puncte procentuale comparativ cu media UE, niciuna dintre acestea neaflându-se în state membre care au aderat la UE în sau Cea mai simplă metodă este măsurarea raportului între valorile cele mai mici și cele mai mari. Conform acestei metode, decalajele dintre regiunile UE au fost reduse de la un factor de 17,1 în la 12,2 înîn special datorită dezvoltării rapide a României și Bulgariei.

Totuși, această metodă utilizează numai valorile extreme și nu ia în considerare marea majoritate a regiunilor.

Valoarea RPM

O evaluare cuprinzătoare a convergenţei regionale este oferită de un indicator al dispersiei PIB-ului regional: informaţii suplimentare privind această metodă de calcul sunt prezentate la secţiunea Sursele și disponibilitatea datelor, de mai jos. Această măsură ia în calcul diferenţele între PIB-ul pe cap de locuitor din fiecare regiune NUTS 2 și media naţională, ponderată în funcţie de populaţia regională. Tabelul 1 compară valorile naţionale ale dispersiei compilate pe baza datelor NUTS 2 din anul cu cele din anul Înmajoritatea statelor membre UE aveau un nivel al dispersiei mai mic decât cel al statelor membre care au aderat în șicu excepţia Sloveniei sau a Poloniei.

În plus, nivelul dispersiei a crescut în general între și în statele membre care au aderat la UE în sau cea mai metoda opțiunilor reale este creștere a fost, de departe, cea înregistrată în Bulgaria, în timp ce creșterile cele mai mici au fost venituri reale suplimentare din Slovenia și Polonia.

Astfel, se pare că procesul de recuperare economică din mai multe state membre care au aderat la UE în și a fost însoţit de creșterea discrepanţelor regionale.

venituri reale suplimentare

Situaţia statelor UE este mult mai variată. Nivelul dispersiei a scăzut între și în Austria estimări EurostatFinlanda, Spania, Italia tot estimări EurostatGermania, Belgia și Danemarca, dar a rămas nemodificat și la un nivel scăzut în Ţările de Jos. Veniturile gospodăriilor private: rezultate din În economiile de piaţă în care funcţionează mecanisme de stat de redistribuire există o distincţie între cele două etape ale distribuţiei veniturilor.

Distribuţia primară se referă la veniturile gospodăriilor private generate direct din tranzacţii de piaţă, care reprezintă, cu alte cuvinte, achiziţia și vânzarea de factori de producţie și mărfuri. Sunt incluse, în general, veniturile obţinute din muncă remunerată și activităţi independente, precum și veniturile obţinute sub formă de dobânzi, dividende și chirii.

PIB și date despre gospodării la nivel regional

Dobânzile și chiriile de plată sunt înregistrate sub formă de cheltuieli, iar soldul tuturor acestor tranzacţii este cunoscut ca venit primar al gospodăriilor private. Al doilea concept este cel al venitului disponibil, care este derivat din venitul primar prin adunarea tuturor prestaţiilor sociale și transferurilor monetare obţinute din redistribuirea de către stat și scăderea impozitului pe venit și proprietate, precum și a contribuţiilor sociale și transferurilor similare.

Rezultatul reprezintă venitul efectiv care poate fi cheltuit sau economisit. Harta 4 prezintă o imagine de ansamblu a venitului primar pe cap de locuitor în regiunile NUTS 2 din 24 de state membre: spre deosebire de PIB, datele privind venitul gospodăriilor nu sunt disponibile la nivelul NUTS 3. Una dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale hărţii 4 este nivelul ebook analisis forex fundamental ridicat al venitului pe cap de locuitor înregistrat în regiunile din jurul capitalelor.

Lisboa Portugalia și Berlin Venituri reale suplimentare erau singurele regiuni-capitală din UE care au raportat venituri primare pe cap de locuitor sub media UE, în timp ce Bratislavský kraj Slovacia venituri reale suplimentare singura regiune-capitală dintre statele membre care au aderat la UE în și care a raportat venituri primare pe cap de locuitor peste media UE Centre cu venituri medii ridicate pe cap de locuitor existau în Austria, în sudul Angliei și în nord-estul Scoţiei Regatul Unitprecum și în nord-estul Spaniei.

venituri reale suplimentare

De asemenea, a fost observată o segregare clară nord-sud în Italia venituri mai ridicate în nord și est-vest în Germania și Ţările de Jos venituri mai ridicate în vest. Zona centrală a Londrei 26  SPCC pe cap de locuitor avea cel mai ridicat nivel al venitului disponibil pe cap de locuitor și al venitului primarîn timp ce Severozapaden Bulgaria a raportat cel mai redus nivel 3  SPCC.

Astfel, venituri reale suplimentare între nivelul cel mai înalt și cel mai ridicat era de 6,9 la 1 comparativ cu 10,2 la 1 în cazul venitului primar. O comparaţie între venitul primar și cel disponibil ilustrează rolul de uniformizare pe care îl are în general intervenţia statului.

venituri reale suplimentare

Redistribuirea a avut ca rezultat niveluri semnificativ mai ridicate ale veniturilor în sudul Italiei, în vestul Spaniei și în vestul Regatului Unit, precum și în regiunile estice ale Bulgariei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și României.

Deși majoritatea regiunilor NUTS 2 au raportat un nivel al venitului disponibil pe cap de locuitor mai mic decât venitul primar pe cap de locuitor, existau totuși 30 de regiuni care beneficiau de programe sociale și alte transferuri într-o măsură care a permis creșterea venitului disponibil pe cap de locuitor; șapte dintre aceste regiuni se aflau în Polonia, câte cinci în Portugalia și România, câte patru în Grecia și Regatul Unit, trei în Bulgaria și câte una în Germania și Italia.

Figura2 schimb satoshi variaţiile venitului disponibil pe cap de locuitor în statele membre UE în și în Norvegia în Majoritatea regiunilor-capitală au raportat cel mai înalt nivel de venituri disponibile pe cap de locuitor în regiunile din ţară; o astfel de situaţie s-a înregistrat în 14 din cele 21 de state membre cu mai mult de o regiune NUTS 2.

Venitul disponibil pe cap de locuitor era de 2,5 ori mai mare în București-Ilfov decât în regiunea de nord-est a României, cel mai mare raport între regiunile din aceeași ţară; a fost observată, de asemenea, o variaţie relativ mare a veniturilor disponibile între regiunile cu cele mai ridicate și cele mai scăzute niveluri din Franţa, Grecia, Regatul Unit și Slovacia.

La polul opus, venitul disponibil pe cap de locuitor era destul de omogen în Danemarca unde venitul regional mediu cel mai ridicat era de 1,08 ori mai mare decât în regiunea cu cel redus nivelAustria 1,09Slovenia 1,16 și Irlanda 1, Sursele și disponibilitatea datelor Sistemul venituri reale suplimentare de conturi naţionale și venituri reale suplimentare SEC furnizează metodologia privind conturile regionale din UE.

SEC95 respectă toate orientările mondiale privind conturile naţionale, Sistemul de conturi naţionale din SNA

Doina Pârcălabu: Legea aduce venituri suplimentare in cazul persoanelor văduve