MEDC- Optiuni Disertatie

Opțiuni de disertație

Conținutul

  opțiuni de disertație

  Admiterea în anii precedenți Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, Înscrierea candidaților se face online. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.

  opțiuni de disertație

  Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea opțiuni de disertație taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.

  Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.

  opțiuni de disertație

  In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului din Anexa 3 din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.

  opțiuni de disertație

  Fișa candidatului — date de concurs — fișa candidatului semnată de către candidat și scanată. Opțiunile enumerate pe fișa candidatului trebuie să coincidă cu opţiunile înscrise în aplicaţia de admitere. În cazul în care vor exista diferenţe între opțiuni de disertație 2 documente, rămân valabile opţiunile menţionate în fişa candidatului.

  opțiuni de disertație

  NU se acceptă contestații ulterioare cu privire la ordinea opțiunilor pentru specializările facultăţii și a formei de finanţare. În situația dosarului incomplet, veți fi notificat pe e-mail, iar în aplicația de înscriere veți putea vedea ce documente va lipsesc la dosar! Urmăriţi emailul dvs.!

  opțiuni de disertație

  Toate documentele se încarcă o singură data pentru toate opţiunile exprimate de candidat! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, specificarea opțiunilor la care se dorește să se candideze, respectiv achitarea taxelor de procesare și înscriere să fie efectuate până cel târziu la data stabilită prin calendarul prezentului regulament, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.