Anunturi cautare bona Bucuresti

Oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu

ORDIN nr. Aceasta este forma actualizată de S. În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Elemente de metodologie a elaborarii şi mod de utilizareII.

Descrierea grupelor majoreI. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocarii, prelucrarii şi analizei datelor. Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia grupa majoră, subgrupa majoră, grupa minora şi de baza.

Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei româneşti. Concret, aceasta a insemnat constituirea unor grupe minore şi de baza pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrarii în standardele internationale. La elaborarea clasificarii s-au avut în vedere urmatoarele principii şi criterii:- Principiul gruparii unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective.

Hummark: Firma de Recrutare Cluj | Companie Recrutare Cluj | Agentie Recrutare Cluj

Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica. Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subimpartire reflectand aspecte din ce în ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire nivelul scolii absolvite ;- nivelul competentelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupatiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiasi activităţi;- felul materiilor prime oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.

Posibilitatea utilizarii clasificarii în comparatiile internationale.

Solutii pe termen lung. Recrutare Companii Cluj Activitatea de recrutare şi selecţie de personal în Cluj-Napoca, pentru o companie, este un factor de bază în succesul afacerii. Fiecare companie are nevoie de oameni buni.

OCUPATIA este activitatea utila, aducatoare de venit în bani sau naturape care o desfăşoară o persoană în mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala şi care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine şi semenii săi. Ocupatia unei persoane poate fi exprimata prin: functia sau meseria exercitata de aceasta.

În clasificarea de faţa, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5. MESERIA este complexul de cunoştinţe obtinute prin scolarizare şi prin practica, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii.

Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. Pentru definirea corecta a notiunii de ocupatie şi evitarea confuziei, este necesar să se defineasca şi notiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupatie, iar în altele nu.

 • Anunturi cautare masaj de relaxare vin la tine domiciliu Bucuresti
 • "Вот и еще один невообразимый день в моей невероятной жизни.
 • Cărturești - Librărie Online - Carte Ceai Muzică Film
 • Cariera || tvexpert.ro
 • Recenzii tera bitcoin
 • Site- urile fac bani fără taxă

Structurarea clasificarii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de actiune a cerințelor şi principiilor de grupare. Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupatii.

Locuri de munca Fabrica-anglia

CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifra va reprezenta grupa majoră;- a doua cifra va reprezenta subgrupa majoră;- a treia cifra va reprezenta grupa minora;- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;- ultimele doua cifre identifica ocupatia în cadrul grupei de baza. Necesitatea noii clasificari a ocupatiilor din RomâniaClasificari ale ocupatiilor s-au mai facut în tara noastra, având la baza criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat.

Se pot exemplifica:- gruparea ocupatiilor după locul de muncă;- gruparea ocupatiilor după unitatea economico-sociala;- gruparea muncitorilor şi personalului operativ din comert şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu.

Aceste clasificari au servit pentru a determina latura cantitativa a structurii ocupatiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsura, date de analiza privind structura omogen-calitativa a activităţii persoanelor ocupate. În cadrul clasificarilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupari neomogene, cum sunt:- ocupatiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii şi comert;- functii specifice personalului economic şi de evidenta care cuprind functii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite;- functii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistentei sociale, sportului, care cuprind functii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele.

Oportunitatea unei noi clasificari a ocupatiilor, valabila pentru toate tarile şi în primul rand pentru România, este determinata în principal de: a aparitia de ocupatii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificarii din sfera serviciilor crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.

Pentru facilitarea comparatiilor internationale, dar şi a reflectarii restructurarilor ce ţin de trecerea la economia de piaţa, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificarii ocupatiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana. Pe parcursul elaborarii primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanţă tehnica, din partea unei echipe de experti britanici, în cadrul unui contract de asistenţa tehnica finanţat de Banca Mondiala.

Managerii de conținut. Îmbunătățiți constant abilitățile.

Clasificarea Ocupatiilor din România COR are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan international şi recomandarile corpului de experti britanici ai Uniunii Europene şi O.

Pentru realizarea clasificarii şi descrierea ocupatiilor s-au mai avut în vedere urmatoarele lucrari:- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor recomandata de UE ISCO COM ;- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor ISCO 88 ;- Nomenclatorul ocupatiilor utilizat pentru Recensamantul Populatiei şi Locuintelor din şi ;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anulcompletat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Naţional de l'emploi - Bruxelles;- Legislatia în vigoare privind denumirea functiilor, meseriilor şi stabilirea oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu Informaţiile culese de la diferiti agenti economici, privind lista ocupatiilor specifice acestora.

Comparativ cu clasificarile internationale, varianta românească COR prezinta urmatoarele grupari:ISCO 88 ISCO 88 COM COR10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; grupe minore; grupe minore; grupe minore; grupe de baza; grupe de baza; grupe de baza.

Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în functie de criteriile de clasificare, astfel Grupele 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt considerate la acelasi nivel de instruire 2, iar grupele 2 şi 3 corespund unor niveluri de instruire diferentiate 4 şi respectiv 3.

În definiţiile a doua grupe majore, "Legislatori, inalti functionari şi conducatori" grupa majoră 1 şi la "Fortele armate" grupa majoră 0nu se face referire la nivelul de calificare, intrucat în cadrul acestora intervin alte elemente, ţinând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica şi atribuţiile de conducere, respectiv oblibaţiile militare.

Totusi, subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât sa includa ocupatii cu niveluri de pregatire similare.

Nivelul de competenţa şi complexitatea sarcinilor de indeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza din cadrul grupei majore 1. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 2 şi 8. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile şi instalatiile cu care se lucreaza sunt criterii de alcatuire a subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 şi 8.

Respectand criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificarii s-au constituit noi grupe minore şi grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităţilor ocupationale din tara noastra şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A.

Grupa minora - cod - Ingineri în industria lemnului şi materialelor deconstructii materiale oxidice cu doua grupe debaza:Grupa de baza - cod - Ingineri în industria lemnului;Grupa de baza - cod - Ingineri în industria materialelor de constructii materiale oxidice.

Faptul ca numărul ocupatiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe. Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de baza, care cuprind functiile de execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare codurile Motivatia introducerii acestora consta în: a faptul ca în cadrul grupei majore 1 functii de conducere exista o grupa de baza care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea functiilor corespunzătoare, de execuţie din acest sector de activitate; Grupa minora - cod - Tehnicieni în industria lemnului şi materialeloroxidice materialelor de constructiicu douagrupe de baza:Grupa de baza - cod - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de baza - cod - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.

Din grupa de baza ISCO 88 COM - Gradinari, horticultori şi lucrători înpepiniere s-au constituit doua grupe de baza:Grupa de baza - cod - Arboricultori şi floricultori;Grupa de baza - cod - Viticultori şi pomicultori. Din grupa de baza ISCO 88 COM - Crescatori de animale şi alti lucrătorineclasificati s-au constituit trei grupe de baza:Grupa de baza - cod - Apicultori şi sericicultori;Grupa de baza - cod - Crescatori - ingrijitori de cabaline;Grupa de baza - cod - Crescatori de animale mici.

Aceste grupe exprima mai pregnant ocupatiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 COM din care s-au desprins şi care sunt eterogene.

Noile grupe de ocupatii introduse în varianta românească a clasificarii, faţă de ISCO 88 COMau determinat: a cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de baza cu 43; Clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu usurinta conversia datelor despre ocupatii în sistemul de clasificare ISCO 88 COM şi ISCO 88, şi agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea şi întreţinerea "la zi" a editiei actuale, pe măsura aparitiei disparitiei unor ocupatii.

Modul de utilizare a clasificarii ocupationale din RomâniaLucrarea este conceputa ca un instrument necesar, adresandu-se tuturor celor care gestioneaza şi prelucreaza informaţii statistice referitoare la ocupatii, la nivel macro- sau microeconomic, şi este destinata, în principal, clasificarii şi codificarii corecte a ocupatiilor înregistrate cu privire la populatia ocupata, şomeri, locuri vacante etc. Modul în care este conceputa şi sistematizata lucrarea faciliteaza identificarea locului şi codului fiecarei ocupatii în cadrul clasificarii.

Prima parte a lucrării explica natura clasificarii ocupatiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezinta avantajele utilizarii standardelor internationale pentru asemenea clasificari şi schiteaza cateva din principalele utilizari ale acesteia.

Partea a II-a, principala parte a acestei lucrari, contine clasificarea sistematica a ocupatiilor, precum şi o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare. Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupatiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificarii şi codului corespunzător.

Indexul alfabetic al ocupatiilor cuprinde totalitatea ocupatiilor din clasificarea sistematica, precum şi codul numeric al acestora. Pentru a identifica o anumita ocupatie în cadrul Clasificarii Ocupatiilor din România şi a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majoră şi grupa majoră în care se încadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic ocupatia şi oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza şi celelalte diviziuni ale clasificarii;- dacă nu este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic o ocupatie inrudita a carei denumire corecta este cunoscuta şi prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regaseste ocupatia cautata.

 • Contacteaza-ne | Carrefour Romania
 • Мы не можем этого знать.
 • Anunturi cautare bona Bucuresti
 • Faceți bani simulând transferuri de bani
 • Software gratuit de analiză tehnică forex

Descrierile ocupatiilor, în mod obisnuit, constau în titlul ocupatiei insotit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica. Titlul ocupatiei poate fi considerat ca având un cuvant cheie şi alaturi, cateva cuvinte opțiuni binare de studio caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvantul cheie, care descrie natura ocupatiei şi mecanica fina cuvintele care descriu ocupatia.

ORDIN (A) 17/04/ - Portal Legislativ

Cuvantul cheie serveste drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupatia. În exemplul de mai sus ocupatiile ingineresti se gasesc în grupa majoră 2. În aceasta grupa majoră inginerii sunt inscrisi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni şi ingineri".

În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora "Arhitecti, ingineri şi asimilati exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn şi materiale de constructii ", iar inginerii mecanici în grupa de baza "Ingineri mecanici". Parcurgand lista ocupatiilor din grupa de baza se găseşte şi ocupatia de inginer mecanica fina, cod O importanţa utilizare a acestei clasificari consta în identificarea necesitatilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante.

Analog, informaţiile cu privire la calificarile persoanelor aflate în şomaj sunt codificate şi centralizate utilizand clasificarea ocupatiilor din România COR. Prin suprapunerea informaţiilor privind ocupatiile anterioare ale somerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprinda meseriile deficitare în vederea recalificarii. Aceasta poate fi facuta prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazeaza clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimiteaza grupele minore de grupele de baza.

În plus, astfel sistematizata, clasificarea ocupatiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificari ofera date despre ocupatii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociata clasificarii activităţilor economiei naţionale CAENasigura date referitoare la structura ocupatiilor pe activităţi în economia naţionala;- asociata clasificarii instituţiilor de invatamant pentru absolventii acestora, asigura date referitoare la structura ocupatiilor după nivelul de instruire;- asociata clasificarii unităţilor administrativ-teritoriale ofera date despre structura ocupatiilor în profil teritorial.

Clasificarea ocupatiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piaţa muncii, ca de exemplu structura ocupationala a somerilor şi orientarea forţei de muncă, oferind un plus de cunoastere în domeniile analizate. GRUPA MAJORA 2Specialisti cu ocupatii intelectuale şi stiintificeSpecialistii cu ocupatii intelectuale şi stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoştinţe de înalt nivel în stiinte fizice, biologice, sociale şi umane; intreprind analize şi cercetari, elaboreaza concepte, teorii şi metode; aplica în practica cunoştinţele dobandite sau avizeaza lucrari realizate în domeniul respectiv; predau în invatamant de diverse grade, teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc şi educa persoane handicapate; ofera consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice şi intocmesc rapoarte.

GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maistri şi asimilatiTehnicienii şi asimilatii acestora sunt absolventi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maistri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale şi stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice inclusiv ingineria şi tehnologiastiintelor vietii inclusiv profesiunile medicaleprecum şi stiintelor sociale şi umaniste.

Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, prescolar şi învăţământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie şi activităţi sociale, exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de de unde să luați opțiunile binare indeplinesc unele functii cu caracter religios.

GRUPA MAJORA 4Functionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregatire medie şi eventual cursuri de specializare, înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; executa lucrari de birou şi secretariat; ţin registre de evidenta pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea şi distribuirea corespondentei; pregatesc şi colaţionează manuscrise inaintea tiparirii; realizează operaţiuni de casa; furnizeaza informaţii clientilor în legătură cu organizarea de calatorii, s.

GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comert şi asimilatiLucratorii operativi din servicii, comert şi asimilatii acestora organizeaza şi ofera diverse servicii pasagerilor în oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu voiajelor, presteaza lucrari casnice şi asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau institutii; pregatesc şi servesc gustari şi bauturi, ofera servicii de igiena personala coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura ; organizeaza funeralii; protejeaza persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicventa şi supraveghează pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare în cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosinţă indelungata în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amanuntul.

GRUPA MAJORA 6Agricultori şi lucrători calificati în agricultura, silvicultura şi pescuitAgricultorii şi lucratorii calificati, în agricultura, silvicultura şi pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, însămânţări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori şi arbusti; recolteaza culturi de gradina şi flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana şi piele; cresc viermi de matase şi albine; intretin şi exploateaza paduri şi ape; cultiva şi recolteaza diferite oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu acvatice; depozitează şi prelucreaza produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.

GRUPA MAJORA 7Mestesugari şi lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a masinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificati în aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.

oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu

Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunoştinţe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare. Lucrarile specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrari; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, cel mai bun castig bitcoin şi repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale pretioase, sticlarie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.

GRUPA MAJORA 8Operatori la instalaţii şi masini şi asamblori de masini, echipamente şi alte produseOperatorii conducătorii la instalaţii, masini şi asamblorii conduc şi supraveghează masini şi instalaţii industriale şi agricole; asambleaza echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie.

oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu

Calificarea necesară indeplinirii sarcinilor se dobandeste în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obtin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comanda a masinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricatie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare şi conducere a masinilor mobile şi altele.

GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificatiMuncitorii necalificati executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curatarea, spalarea şi calcarea rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor cladiri; spalarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea marfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor, colectarea gunoaielor, curatarea strazilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrari simple în industria miniera, constructii, lucrari publice şi în industria prelucratoare; ambalarea manuala, citirea contoarelor, incasarea banilor, manipularea marfurilor şi conducerea vehiculelor cu tractiune animala.

Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în aceasta grupa majoră nu necesita o pregatire profesionala speciala. GRUPA MAJORA 0Fortele armateFortele armate cuprind persoanele care, în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislatia în vigoare, presteaza activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civila.

În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviaţiei sau ale altor arme sau servicii, precum şi cele recrutate pentru o perioadă reglementara, în vederea indeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.

Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în institutii publice cu atributiuni de aparare: vamesii şi membrii altor servicii civile inarmate; persoanele temporar chemate pentru indeplinirea unei scurte perioade reglementare de instructie sau exercitiu militar; cadrele militare în rezerva rezervisticare nu mai sunt în serviciul militar activ.

oferte de locuri de muncă din stilouri de ambalare la domiciliu

Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregatire profesionala.