Manual de utilizare macOS

Gestionarea centrului de gestionare a încrederii

Despre autor

Un nou pact privind migrația și azilul: găsirea unui echilibru corect între solidaritate și responsabilitate Scris pe 24 Septembrie Comisia Europeană a propus în 23 septembrie, un nou pact privind migrația și azilul, care acoperă toate elementele diferite necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare în domeniul migrației.

Noul pact stabilește proceduri îmbunătățite și mai rapide în cadrul sistemului de azil și migrație și asigură echilibrul între principiile partajării echitabile a responsabilității și solidarității. Acesta este esențial pentru restabilirea încrederii între statele membre și în capacitatea Uniunii Europene de a gestiona migrația. Pactul se bazează pe consultări aprofundate cu Parlamentul European, cu toate statele membre, cu societatea civilă, cu partenerii sociali și cu mediul de afaceri și asigură un echilibru adecvat, care integrează perspectivele acestora.

Vrem să fim la înălțimea valorilor noastre.

Adăugați sau eliminați computere de încredere

Europa trebuie să se îndepărteze de soluțiile ad hoc și să pună în aplicare un sistem de gestionare a migrației previzibil și fiabil. Sunt convinsă că propunerea Comisiei este o bază bună pentru aceasta.

gestionarea centrului de gestionare a încrederii

Acest pachet reflectă un echilibru echitabil și rezonabil între responsabilitate și solidaritate între statele membre, toți împărtășim beneficiile. Cu toții împărțim povara.

Apple Footer

Acest pachet reflectă, de asemenea, o abordare foarte pragmatică și realistă. Potrivit Ursulei von der Opțiuni binare cea mai bună strategie 1 minut, pachetul reflectă complexitatea problemei, întrucât reunește toate aspectele legate de gestionarea frontierelor migrației și gestionarea centrului de gestionare a încrederii azilului și integrărea migranților.

gestionarea centrului de gestionare a încrederii

De asemenea, propunerea Comisiei se bazează pe diferitele situații geografice, diferitele capacități și alegeri ale statelor membre europene, dar ia în considerare și faptul că presiunea asupra frontierelor noastre variază, iar acest lucru are ca rezultat un nou echilibru între responsabilitate și solidaritate.

Trebuie să găsim soluții durabile privind migrația. Și cu toții trebuie să ne intensificăm contribuțiile. Comisia Europeană este pregătită să le intensifice. Vrem să oferim asistență rapidă.

gestionarea centrului de gestionare a încrederii

Vom înființa un pilot comun cu autoritățile elene la Lesbos pentru gestionarea unui centru de recepție pentru a pune în aplicare acest lucru. Am decis astăzi un grup de lucru.

Vi se solicită verificarea în doi pași pe un dispozitiv de încredere

Uniunea Europeană a dovedit deja în alte domenii că poate lua măsuri extraordinare pentru a concilia perspective divergente. Am creat o piață internă complexă. O monedă comună și un plan de redresare fără precedent pentru a gestionarea centrului de gestionare a încrederii reconstrui economiile. Noul  pachet  propus astăzi de Comisia Europeană se bazează pe patru piloni: Încredere sporită, bazată pe proceduri mai bune și mai eficiente Primul pilon al abordării Comisiei privind consolidarea încrederii constă în proceduri mai eficiente și mai rapide.

În special, Comisia propune introducerea unei proceduri integrate la frontieră, care include, pentru prima dată, o verificare premergătoare intrării, care implică stabilirea identității tuturor persoanelor care trec fără permisiune frontierele externe ale UE sau care au fost debarcate în urma unor acțiuni de căutare și salvare.

Puneți-vă afacerea pe roate cu un curs-fulger despre Microsoft 365

Această procedură va presupune, de asemenea, efectuarea de controale medicale și de securitate, prelevarea amprentelor digitale și înregistrarea în baza de date Eurodac. În urma verificării premergătoare intrării, persoanele pot fi direcționate către procedura adecvată: fie procedura la frontieră pentru anumite categorii de solicitanți, fie procedura obișnuită de azil.

În cadrul acestei proceduri la frontieră se vor lua decizii prompte în materie de azil sau returnare, oferindu-se astfel fără întârziere un cadru predictibil persoanelor ale căror cazuri pot fi examinate rapid. În același timp, toate celelalte proceduri vor fi îmbunătățite, vor face obiectul unei monitorizări mai stricte și vor primi un sprijin operațional sporit din partea agențiilor UE.

Infrastructura digitală a UE pentru gestionarea migrației va fi modernizată pentru a reflecta și a sprijini aceste proceduri. Partajarea echitabilă a responsabilității și solidaritate Cel de al doilea pilon al pactului constă în partajarea echitabilă a responsabilității și solidaritate. Statele membre vor avea obligația să acționeze în mod responsabil și solidar.

Fără excepție, fiecare stat membru trebuie să contribuie în mod solidar în momente de criză, să ajute la stabilizarea întregului sistem, să sprijine gestionarea centrului de gestionare a încrederii membre care se confruntă cu presiuni exercitate de migrație și să se asigure că Uniunea își îndeplinește obligațiile umanitare. În ceea ce privește diferitele situații cu care se confruntă statele membre și presiunea fluctuantă exercitată de migrație, Comisia propune un sistem de contribuții flexibile din partea statelor membre.

Aceste contribuții pot varia de la transferul solicitanților de azil din țara de primă intrare la asumarea responsabilității pentru returnarea persoanelor care nu au drept de ședere sau la diverse forme de sprijin operațional. Noul sistem se bazează pe cooperare și pe tipuri flexibile de sprijin, care iau la început forma unor contribuții voluntare, contribuții mai stricte fiind însă obligatorii în perioadele în care statele membre se confruntă cu o presiune importantă exercitată de migrație, pe baza unei plase de siguranță.

Mecanismul de solidaritate va acoperi diverse situații, printre care și debarcarea persoanelor în urma unor acțiuni de căutare și salvare, presiunea exercitată de migrație, situațiile de criză sau alte circumstanțe specifice.

Schimbarea de paradigmă în cooperarea gestionarea centrului de gestionare a încrederii țările terțe UE va urmări să promoveze parteneriate adaptate și reciproc avantajoase cu țările terțe. Acestea vor contribui la abordarea provocărilor comune, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, și la dezvoltarea căilor de migrație legală și vor aborda chestiunea punerii în aplicare cu eficacitate a acordurilor și a mecanismelor de readmisie.

UE și statele sale membre vor acționa în mod unitar, utilizând o gamă largă de instrumente pentru a sprijini cooperarea cu țările terțe în materie de readmisie.

Solicitarea dvs. Încercaţi din nou mai târziu folosind centrul de cont QNAP. Cont de utilizator neactivat Conectarea a eşuat. Sistemul este ocupat acum. Vă rugăm încercaţi mai târziu.

O abordare cuprinzătoare Pachetul prezentat astăzi va urmări, de asemenea, să impulsioneze un sistem european comun de returnare, pentru ca normele UE în domeniul migrației să devină mai credibile. Acest sistem va include un cadru juridic mai eficace, un rol mai important al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și al nou-numitului coordonator al UE în forturi opțiuni citate de returnare, o rețea de reprezentanți naționali urmând să asigure coerența la nivelul UE.

Sistemul propus va include, de asemenea, o guvernanță comună pentru migrație, cu o mai bună planificare strategică pentru a se asigura alinierea politicilor UE și a celor naționale, precum și o monitorizare gestionarea centrului de gestionare a încrederii gestionării migrației pe teren, pentru a consolida încrederea reciprocă.

Gestionarea frontierelor externe va fi îmbunătățită. Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, care ar trebui, conform planurilor, să fie trimis în teren începând cu 1 ianuarieva schimburi criptografice iraniene un sprijin sporit oriunde va fi nevoie.

Societățile și economiile europene vor avea de câștigat de pe urma unei politici credibile privind migrația legală și integrarea. Comisia va lansa cu țări terțe cheie parteneriate pentru atragerea de talente, care vor corela nevoile și competențele de pe piața muncii a UE.